"Αυτοπροσωπογραφία" ακρυλικά και μολύβι σε ξύλο (0,45Χ0,55) 1996-1997

Επίδειξη διαφανειών